Menu
Slogan
Your Cart

Ters Ozmoz Sistemleri

Endüstriyel Ters Ozmoz

Ozmoz Sistemi

Su, hayat kaynağıdır ve dünya nüfusunun sürekli artması, su kullanımının fazlalaşması, pek çok sektörün suya bağlı gelişmesi ve daha pek çok etken suyun önemini daha da arttırmaktadır. Bunun için de bilim insanları sürekli suyu daha verimli kullanmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Ortaya konan çalışmalardan birisi de ozmoz sistemi olup aynı zamanda ters ozmoz olarak da ifade edilir.

Reverse Osmosis – RO kelimelerinin dilimize çevrilmiş hali olan Ozmoz Sistemi günümüzde membran filtrasyon sistemlerinin gelmiş olduğu en uç başarıdır. 1950’lerde Amerikan hükümlerinin desteğiyle bu sistem geliştirilmiştir. Deniz suyunun tuzdan arındırılması yöntemi olarak geliştirilen sistem, kısa sürede tüm dünyada ilgi görmüştür. 1970’lerden bu yana da hem dünyada hem de Türkiye’de evsel ve endüstriyel su filtrasyon yöntemi olarak tercih edilmektedir. Firmamız uzun yıllardır başta Mersin, Adana illeri ve ilçeleri olmak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hizmet vermekte, ozmoz sisteminin başarılı sonuçlarından her alanda yararlanma imkânı sağlamaktadır.

Ters Osmoz Nedir?

Ozmoz Sistemi bir su arıtma teknolojisidir ve en hassas membran filtrasyon sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ters Ozmoz Sistemi klasik su arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda devreye girer. Suyun içindeki istenmeyen bütün mineraller, tuzluluklar sudan ayrılır ve saf su elde edilir. Bunun için yüksek basınçta membrandan yararlanılır. Su içindeki çözünmüş mineraller, tuz kompleksleri, organik kirlilikler ve katı maddeler yüzde 99’a kadar ortamdan uzaklaştırılabilir. Bu sayede en iyi kalitede içme ya da kullanma suyu elde edilir.

Günümüzde çevresel şartlar ve yer yüzü şekilleri suların pek çok yabancı maddeye maruz kalmasına neden olmaktadır ve bu da suların kalitesini düşürmektedir. Tam da bu noktada Ozmoz Sistemi suyu arıtarak kullanıma en uygun hale getirmektedir. Verimliliği yüksek olduğu için de pek çok alanda kullanılmaktadır.

Ters osmos sisteminin başlıca kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Kimyasal işlem suyu sistemin en fazla kullanıldığı alanlardır. Uygulama ile kimyasal uygulama yapılacak ve bu alanda kullanılacak sular en saf hale getirilmekte, istenen sonuçların elde edilmesi kolaylaşmaktadır.
  • İçme suyu bir diğer kullanım alanıdır. Normal erişilebilen içme suları ozmos sistemiyle bütün gözle görülmeyen zararlılardan arındırıldığı gibi doğal içme suyuna ulaşımın olmadığı alanlarda da Ozmoz Sistemiyle içme suyu elde edilebilmektedir. Özellikle deniz araçlarında, uzun süre denizde kalacaklarda, yeterli içme suyu olmayıp deniz suyunun arıtılması gerektiği durumlarda sağlıklı içme suyu Ozmoz Sistemiyle üretilebilmektedir.
  • Deniz suyu arıtımı ve tatlı su elde edilmesi osmoz sisteminin tüm dünyada en fazla kullanıldığı alanlardandır. Tatlı suya erişimin imkânsız ya da zor olduğu yerlerde arıtma sistemiyle rahatlıkla tatlı su elde edilmektedir.
  • Enerji santralleri arıtma sisteminin fazlaca kullanıldığı bir diğer alandır.
  • İlaç sanayi, kimya sanayi, baskılı devreler, elektronik devreler, fotoğraf işleme, metal işleme ve metal kaplama, yiyecekler, içecekler ve daha fazlası için proses suyu elde etmede "Ozmoz Sistemi" yüksek başarı sağlamaktadır.

Ozmoz Sistemi Nasıl Çalışır?

İkili Ozmoz SistemiEndüstriyel ters ozmoz sistemi teknolojisi bir arıtma cihazıdır ve bu arıtma cihazı suyu büyük bir basınçla ince gözenekli malzemeden geçirerek arıtır. Gözenekli filtrede suyun içerisindeki güvensiz kimyasallar, bakteri kirleticiler gibi çeşitli moleküllerin geçişi engellenir.

Ozmoz sistemi tuz tarafındaki basıncı arttırmak amacıyla yüksek basınçlı bir pompayla çalışır. Yarı geçirgen RO membranı boyunca zorlanmaktadır. Su tümüyle çözünmüş tuzlar arasında bırakılmakta, beslenme suyunun tuz konsantrasyonuna göre akışı ve gereken basınç miktarı değişmektedir. Besleme suyu yoğunlaştıkça osmotik basıncın üstesinden gelebilmek amacıyla daha fazla basınca ihtiyaç olmaktadır. Ardından da demineralize edilen tuzdan su elde edilmektedir.

Ozmoz sisteminde besleme suyu basınç altında RO membrana girdiğinde su molekülleri yarı geçirgen zardan geçmektedir. Tuzların ve diğer kirletici maddelerin ise geçişine bu noktada izin verilmemektedir. Burada ozmoz sistemi ile alakalı en büyük farklardan birisi standart fitrelerin aksine çapraz filtreleme kullanılmaktadır. Çapraz filtrelemede çözelti filtreden geçmekte, bunun için de iki çıkış bulunmaktadır. Çıkışlardan birisine temizlenmiş su, diğerine ise kirli su gitmektedir. Kirletici maddelerin birikmesini ve membran yüzeyini temiz tutmak içinse yeterince türbülans yapılmaktadır. Her alanda kullanılabilse de özellikle şehir suyundan farklı bir su kaynağından beslenen evler, villalar için de en iyi filtreleme sistemidir.

Ozmoz Sistem Faydaları

Revers ozmoz teknolojisi ile elde edilen su pek çok yönden avantajlıdır. Bu nedenle de Ozmoz Sisteminin faydalarının oldukça fazla olduğundan bahsedebiliriz. Her şeyden önce su hayattır; fakat bunun için saf, temiz, mikropsuz su gerekir. Araştırmalara göre son yıllarda sudan kaynaklı hastalıklar oldukça artmıştır ve her yıl binlerce insan sağlıksız suyun neden olduğu hastalıklara yakalanmaktadır. Bu nedenle Ozmoz Sistemi kullanmak sağlıklı suya erişim imkânı verecektir.

Su küresel manada önemli bir sorun olmaktadır. Her ne kadar yıllardır üçüncü dünya ülkelerinin su sıkıntıları gündeme gelse de küresel ısınmayla ve çevresel kirleticilerle birlikte su kıtlığı küresel bir tehdit haline gelmektedir. Bu noktada Ozmoz Sistemi kontamine suyu arıtarak insan tüketimine uygun hale getirmeye yardımcı olmaktadır.

Ters Ozmoz Sistemi ile sudaki zararlı çözeltiler giderilerek hastane, laboratuvar gibi ortamlarda diyalizler için saf su yapmada da kullanılmakta, ekonomik ve hızlı sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır.

Su Arıtma Ozmoz Sistemleri

Deniz Suyu Ters Ozmoz Sistemleri

Deniz suyu ters ozmoz sistemi ile yüksek derecede tuzluluğa sahip deniz sularının yüksek basınç altında yarı geçirgen membranlardan geçirilir. Amaç, yüksek derecede tuzluluğa sahip deniz suyundan iyi kalitede kullanım suyu elde etmektir. Sistemin işleyişi icabı suyun bir kısmı arıtılarak kullanıma uygun hale getirilirken bir kısmı da atık olarak boşa çıkmaktadır.

Deniz suyu Ters Ozmoz Sisteminde her bir parçanın deniz suyunun yüksek tuzluluğuna uygun yapılması gerekir. Sistemi oluşturan parçalar ve diğer bütün aksesuarlar yüksek basınca uygun olmalıdır. Deniz suyu Ozmoz Sistemi kullanılmadığı zaman içinde bekleyen su membranların tıkanmasına yol açabilir. Bunu engellemek için de otomatik yıkama ve durulama sisteminden istifade edilir. Böylece cihazın içindeki suyun zararı engellenmiş olur.

Endüstriyel Ters Ozmoz Sistemleri

Endüstriyel su arıtma ters ozmoz yüksek saflıkta suya ihtiyaç duyulan, kazan beslemesi olan, farmasötikler kullanılan alanlar başta olmak üzere pek çok endüstri için en etkili su arıtma işlemlerinin başında gelir. Laboratuvarlarda, yiyecek içeceklerde, petrol endüstrisinde, gaz endüstrisinde, üniversitelerde, ıslah kurumlarında, otellerde, hastanelerde ve daha pek çok alanda kullanılır. Yine bahçecilikte, buz yapmada, baskı ve araç yıkamada, nemlendirmede, üretim proses suyunda ve daha birçok alanda endüstriyel ters ozmoz sistemi kullanılır.

TECHNOWATER Su Arıtma Teknolojileri firması olarak başta Mersin, Adana, Tarsus olmak üzere uzun yıllardır gerek yurt içine gerekse yurt dışına Ters Ozmos teknolojisi hizmetleri sunuyoruz. Bireysel ya da kurumsal her türlü projeyi başarıyla karşılamak adına geniş ürün yelpazemizle öne çıkıyoruz. Müşterilerimizin taleplerine en doğru ve en düşük maliyetle çözüm sunuyor, satış öncesi ve sonrası özverili desteklerimizi sürdürüyoruz. Bütün bunlar da bizi su arıtma projelerinin tercih edilen firması haline getiriyor.

Model: alfa
1 m3/gün – 30 m3 gün Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir. Ozmoz, doğal bir..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Model: budget
BUDGET SERİSİ TERS OZMOZ SİSTEMLERİ720 lt/gün - 75 m³/gün Paslanmaz çelik Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Model: GAMA
AQUALINE GAMA SERİSİ TERS OZMOZ SİSTEMLERİ150 m3/gün ile 1650 m3/günKlasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine ..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Model: konteyner
Aqualine Konteyner Sistemleri; Ters ozmoz ve filtrasyon sistemlerinizi kapalı konteyner vasıtasıyla dış koşullardan koruyarak profesyonel ve kompakt şekilde sizlere sunuyoruz. Aqualine Ters Ozmoz Sistemleri sistem kapasitesine bağlı olarak bir veya daha fazla konteyner içerisinde paket bir sist..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Model: Mebran Yıkama
MEMBRAN YIKAMA SİSTEMLERİMembranlar üzerinde oluşan Kalsiyum, mantar, polimerler, silis, kum ve kirletici maddelerin membran yüzeylerindeki gözenekleri tıkaması sonucunda membranlar tam olarak görevini göremez. Bu nedenle membranların açılıp tekrardan su geçişini sağlayıp arıtma işlemini yapması içi..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Gösterilen: 1 ile 5 arası, toplam: 5 (1 Sayfa)