Klor Kanserojen midir?Klor bazı organik maddelerle birleştiğinde kanserojen bileşikler oluşturabilmektedir. Eğer klorlanan suda organik madde var ise, kanserojen madde oluşumu mümkündür. Bu tip kanserojen maddeler aktif karbon ile veya ters osmos ile tutulabilmektedir.


Klorlanan suda organik madde varsa kanserojen madde oluşabilir.Klor, sudaki bazı organik maddelerle birleşip  onları okside ederek insan sağlığı için son derece zararlı bir madde olan TRİHALOMETAN (TMH) gibi kimyasalların oluşmasına neden olur.